Home / DỊCH VỤ VNPT

DỊCH VỤ VNPT

1. Hỗ trợ, tư vấn sử dụng dịch vụ, bán hàng tại nhà, hỗ trợ sửa chữa MegaVNN, điện thoại cố định, đăng ký các dịch vụ cộng thêm VAS tự động …, đăng ký lấy lại mật khẩu đăng nhập Portal VNPT Hà Nội.

18001166 Dùng cho tất cả các thuê bao trong và ngoài mạng VNPT
04.38700700

04.800126 Dùng cho các thuê bao nội mạng mạng VNPT

2. Tra cứu danh bạ điện thoại cố định Hà Nội:

116 Cước phí theo bảng cước hiện hành

04.35800116 Cước phí theo bảng cước hiện hành

3. Báo hỏng điện thoại cố định

119 Cước phí theo bảng cước hiện hành

04.35800119 Cước phí theo bảng cước hiện hành

4. Hỗ trợ giải đáp về dịch vụ MegaVNN

18001260

5. Điện thoại hỗ trợ KH sử dụng Vinaphone

18001091

9191 Gọi nội mạng
MIễn phí thuê bao trả sau
Thuê bao trả trước: 2000đ/ phút

9192 Miễn phí nội mạng
Giải đáo bằng tiếng Anh, Trung, Nhật và Hàn Quốc

0912481111 Số đường dây nóng
Cước tính theo bảng cước hiện hành

6. Điện thoại hỗ trợ hỏi đáp dịch vụ MyTV

18001255

7. SMS tới (04) 800126: reset GPhone; Báo hỏng điện thoại cố định; Báo hỏng ADSL; Lấy lại mật khẩu đăng nhập Portal

SMS tới (04) 800 126

RESET Cú pháp Reset máy điện thoại GPhone

BH DT <số điện thoại> Cú pháp báo hỏng điện thoại cố định

BH ADA <account>

BH AD <mã khách hàng> Cú pháp báo hỏng ADSL

MK Cú pháp lấu lại mật khẩu đăng nhập Portal